Bolesti na kupinama i malinama

I jedni i drugi – i profesionalni uzgajivači i vlasnici okućnica često se susreću s posljedicama nestručnog uzgoja , osobito onih koje su posljedica pogrešne (i pretjerane) primjene mineralnih gnojiva. Posljedica toga su bujni i visoki nasadi koji postaju vrlo “krhki” pa uslijed mehaničkih oštećenja postaju pogodni za naseljavanje različitih štetnika i bolesti.

Uspješnost uzgoja dakle, dobar urod, značajno ovisi o položaju nasada. Kupina je osjetljivija na niže temperature (smrznuti će kod temp. -10 do -15°C). No, ako odaberemo pogodno mjesto koje nije izloženo sjevernim strujanjima, ako je zaštitimo, ako pripazimo s gnojidbom tako da nema bujnih izdanaka te da vegetacija završi da vrijeme, kupine će izdržati i niže temperature. Tijekom vegetacije, kupina traži topla mjesta, sunce i dovoljno vlage pa će u sušnim razdobljima biti potrtebno pribjeći zalijevanju jer kupina traži pravilan raspored oborina. Općenito, zbog nepovoljnih klimatskih uvjeta i nepravilnog rasporeda padalina, kod svih će kultura biti neophodno pribijeći navodnjavanju (zalijevanju).

kupina

Najčešće bolesti koje pogađaju kupine su, a javljaju se na izdancima, lišću i plodovima, žuta hrđa, sušenje izdanaka i siva plijesan.

Bolesti se mogu bojaviti vrlo rano, već početkom travnja ,a  kako dolaze više temperature, bolest sve više napreduje. Osobito pred berbu javlja se siva plijesan na plodovima i kupine i maline. Pojavljuje se i plamenjača.

Ljetne oluje, koje su sve češće po učestalosti i po intenzitetu, značajno utječu na pojavu bolesti jer stvaraju štete na izdancima (lom grana, oštećenja na lisnoj masi, plodovima i izdancima od tuče …).

Klasični pristup zaštite podrazumijeva uporabu pesticida: Kidan SC, Lupo, Teldor SC pa Nordox 75 WG, Score 250 SC, Fulicur 250 EW , Ridomil… , ovisno o fazi razvoja biljke i bolesti. Protiv štetnika: Calypso, Primor, Vertimec i dr. Za njihovu primjenu neophodno se posavjetovati sa stručnjakom i dobro proučiti upute na proizvodu!

Kako se sve više proizvođača, osobito onih koji kupine i maline uzgajaju na okućnicama, okreće primjeni ekoloških preparata, za tu svrhu u prvom redu preporučamo organsku gnojidbu nekim od organskih peletiranih gnojiva Italpollina. Ne samo da će njihovom primjenom nasad dobiti sve što je neophodno, nego će se izbjeći nepotrebni gubitci na hranjivima, u prvom redu te bujan rast. Uz to, osobito u stresnim uvjetima preporučamo proizvode: SCUDO (9% bakar, bez karence, kao prevencija i za liječenje gljivičnih oboljenja) i TRAINER (biljne aminokliseline), kao i tekuća gnojiva (npr. s mikroelementima i dr.). Svi su navedeni proizvodi na ECOCERT listi, a naki i na OMRI listi (Trainer, Italpoollina).

italpollina

U pogledu zaštite, preporučamo primjenu bijnih ojačivača čijom promjenom biljke stječu potrebnu otpornost prema mnogim štetnicima i bolestima. U tom pogledu, Gra-ma ima dosta široku ponudu različitih biljnih ekstrakata i biljnih preparata (ojačivača). O tome pročitajte i u našem prilogu o biljnim preparatima.

29.05.2016.

ARHIVA