Bolesti borovnica i brusnica

Plodovi ovih voćnih vrsta povoljno djeluju na zdravlje ljudi jer sadrže različite antioksidanse. S druge strane, vrlo su “zahvalne” biljne vrste jer nešto manje oboljevaju pa ih bez ustezanja možemo nazvati ekološkim biljkama.

 

Plodovi na tržištu postižu dobru cijenu, a država je bila izdašna u poticajima. Ne zauzimaju puno mjeta u vrtu i oko njih općenito nema “puno posla”. Upravo su to razlozi njihove popularnosti posljednjih godina.

 

 

Kod nas se najviše uzgaja američka borovnica, dok ima nešto i europske, a u novije vrijeme i sibirske borovnice.

 

Prije nego nešto više napišemo o bolestima koje se javljaju u nasadima, držimo neophodnim ponoviti zahtjeve u pogledu kvalitete tla zahtjevne borovnice. Naime, borovnice su acidofilne biljke što znači da traže kiselo tlo. Skromnih su zahtjeva prema mineralnim hranjivima, a najbolje uspijevaju na humusnim, prozračnim i izrazito kiselim tlima uz pH vrijednost 3,5 do 5,2 (optimalno 4,3 do 4,8). Borovnice vole veći sadržaj humusa u laganijim tlima (5%), traže dovoljnu i stalnu vlažnost, no trebalo bi izbjegavati zemljište sa stajaćim vodama ili visokom razinom podzemnih voda. Zbog tako specifičnih zahtjeva uzgoj borovnica u intenzivnim nasadima ili pojedinačno na okućnici predstavlja pravi izazov. Tla kiselosti (pH) 5 do 6 nisu dovoljno kisela za normalan rast i razvoj borovnica, pa ako su razlike do optimalne kiselosti velike, preporučuje se zemljišta “zakiseljavati” primjenom kiselog dušičnog gnojiva amonij-sulfat ili sumpora (granulat, prah) ili kao zamjenu i zelenu galicu. Kod sadnje treba uzeti i supstrat adekvatne kiselosti kolji možete naći u Gra-mi.

 

Na borovnicama se najčešće javljaju bolesti:

 

PALEŽ CVIJETOVA ILI SIVA PLIJESAN

 

To je najčešća bolest kojoj je uzročnik fitopatogena gljiva Botryotionia fuckeliana poznata pod nazivom Botrytis cinera. Bolest se javlja jačim intenzitetom u kišnim i hladnijim godinama, a  simptomi se najlakše uočavaju u vrijeme cvatnje u obliku paleža cvijetova te truleži plodova. Palež može zahvatiti listove i izboje biljke. Suzbija se fungicidima na bazi dikarboksimida, fenilsulfamida, fludioksonila, fenheksamida i primetanila. Tretiranje se vrši od početka cvatnje do zriobe plodova.

 

RAK STABLJIKE BOROVNICE

 

Bolest izaziva više vrsta patogenih gljiva kao npr.: Fusiococcum putrefaciens, Phomopsis vaccini i Botryosphaeria corticis. Bolest se najčešće uočava na stabljikama biljke u obliku nekroze, rak-rana i odmiranju stabljike biljke, sušenju izboja pa i cijelog grma. Nema baš zadovoljavajućih mjera zaštite, no mogu se koristiti fungicidi iz skupine ftalamida kao npr. kaptan i folpet. Neophodno je ukloniti zaražene dijelove biljke ili same biljke.

 

ANTRAKNOZA PLODOVA

 

Najčešće se javlja na plodovima borovnice tijeklom zriobe u obliku antaknoznih udubljenih pjegica. Bolest se javlja i na drugim dijelovima biljke (cvijetovi, listovi i izboji). Uzročnik je fitopatogena gljiva Colletotrichum. Najdjelotvornija je zaštita fungicidima na bazi kaptana i azoksitrobina.

 

MONILOZA

 

Vjerojatno najraširenija i najopasnija bolest kojoj je uzočnik patogena gljiva Moniliana vaccinii-corymbosi. Simptomi se javljaju u rano proljeće u obliku odumiranja izboja, listova i cvjetova dok se plodovi mumificiraju. iz biljkle se širi izražen miris po truleži. Radi zaštite i sprječavanja širenja bolesti neophodno je uklanjati zaražene izboje i plodove. Od sredstava za zaštitu mogu se preporučiti ona na bazi triforina i benzimidazola.

 

PJEGAVOST LIŠĆA

 

Bolest uzrokuje fitopatogena gljiva Gleoeosporium minus. Javlja se običlno potkraj lipnja u obliku crvenskastih pjega na listu , ali se može javiti i opadanje listova. Suzbijanje se provodi sredstvima na bazi kaptana i benzimidazola.

 

Tzv. malim proizvođačima s nekoliko biljaka na okućnici preporučamo preparate koji su u RH dozvoljeni za tzv. male kulture i/ili male namjene: Switch WG i Calypso SC, Zato WG i Laser KS. Fungicidima (Zato 50 WG i Switch WG suzbijaju se bolesti izdanaka i specifičlna monilija američkih borovnica) te ineskticidima (Laser KS i Calypso SC) možete suzbijati ranoproljetne gusjednice

 

U Gra-mi možete nabaviti potrebna sredstva za zaštitu, no upozoravamo da treba dobro proučiti upute proizvođača.

 

07.07.2013.

ARHIVA