Biostimulator u obliku tableta

 

BIOSTIMULATOR s korisnim mikroorganizmima (mikorizne gljivice) u obliku tableta CLICK HORTO – ITALPOLLINA.

Težina tablete 4,5 grama.

 

CLICK HORTO je prvi biostimulant u obliku tableta koji sadrži mikorizne gljivice, Trichoderma atroviride i rizosferne bakterije.

 

Potiče metabolizam, poboljšava razvoj biljaka, povećava prinos i kvalitetu plodova. Podiže otpornost biljaka na klimatske stresove, sa starter učinkom (osigurava bolji početni rast).

 

SASTAV: Mycorrhizal fungi (Glomus intraradices) 250 spora/tableta; Rhizosphere Bacteria 1×10 na sedmu UFC/g te Trichoderma atroviride 1×10 na osmu spores/g.

 

Bez teških metala i genetski modificiranih te patogenih organizama. Ecofrendly (korišteni prirodni materijali) i bez negativnog utjecaja na okoliš. Bez sirovina animalnog porijekla (nema proteina animalnog porijekla).

 

15.01.2017.

Save

ARHIVA