Biljni preparati za zaštitu bilja

Problemi u uzgoju povrtnih kultura, ali i drugih biljaka na okućnici ili u vrtu (voće, ukrasno bilje), a osobito u profesionalnom uzgoju, najčešće su izazvani neadekvatnom gnojidbom i/ili prihranom. Masovna uporaba mineralnih (tzv. umjetnih) gnojiva ima za posljedicu značajno osiromašenje tla koje se očituje u smanjenju organske tvari u tlu iza čega sljedi povećana kiselost i neplodnost, erozija…, a što se onda posljedično očituje kao loše stanje biljaka ili nasada. Alternativa mineralnoj gnojidbi je organskla gnojidba dakle, korištenje organskog gnoja (zreli stajski gnoj na prvom mjestu, gnojovka, gnojnica) ili kvalitetnijih dehidriranih organskih gnojiva (eventualno organko-mineralnih) te drugih organskih preparata kao što su npr. folijarna gnojiva, ojačivači i sl., prvenstveno biljnog porijekla (biljne aminokiseline i sl.). Naime, dobro opće stanje biljaka ili nasada u prvom redu je rezultat kvalitetne gnojidbe i prihrane, a  tek potom i adekvatne zaštite od bolesti i nametnika. U ostalom, štetnici i bolesti će prije napasti “svladati” slabe i nerazvijene (gladne!) biljke!

buhač

Suprotno uvriježenom mišljenju, postoji efikasna alternativa kemijskim sredstvima (pesticidi) za suzbijanje bolesti i nametnika. Zahvaljujući suvremenim tehnološkim metodama i postrojenjima, danas su dostupna sredstva na bazi biljnih ekstrakata kojima možemo efikasno štititi svoje biljke od bolesti i nametnika. Kod toga je naglasak ipak više na preventivi nego kurativi, što je potpuno logičan prostup.

Od davnina je pozanto da ekstrakti pojedinih biljaka spremljeni kao preparati ili pripravci mogu poslužiti kao efikasno sredstvo za podizanje njihova imuniteta što pomaže u borbi protiv bolesti i nametnika. Danas je dobro poznato koje su to biljke i koji je njihov učinak odnosno koje su to tvari u njima koje imaju takav utjecaj, a da istodobno ne štete drugim biljkama, ljudima životinjama ili korisnim kukcima odnosno, nemaju štetan utjecaj na okoliš.

Ti preparati ili pripravci nazivaju se biljnim ojačivačima. Ojačivači su, onako kako ih definiraju prpisi EU, spojevi ili smjese pa i mikroorganizmi, koji se mogu primijeniti na biljkama kako bi one povećale svoju snagu, elastičnost i performanse. Ojačivači povećavaju otpornost biljaka prema bolestima i nametnicima (štetnicima) i štite biljke od ne-parazitskih oštećenja. To dakle, nisu pesticidi jer ojačivači ne smiju sadržavati neku od aktivnih tvari s liste aktivnih tvari. A nisu ni gnojiva, jer njihova primarna funkcija nije hranidbena iako mogu sadržavati hrandidbene elemente (dušik, fosfor, kalij, mikroelementi i dr.).

Da li su ojačivači jednako efikasni kao i pesticidi  (sredstva za zaštitu bilja)? Struka se slaže i odgovor je – DA! Naime, ojačivači na bazi biljnih ekstrakata jednako su učinkoviti kao i pesticidi pod uvjetom (1) da ih primjenjujemo rano, još prije pojave prvih simptoma bolesti ili napada štetnika i (2) redovito, u pravilnim vremenskim razmacima. Njihova je prednost u odnosu na pesticide da su jeftiniji, neopasni su i nisu štetni!

POLJSKA PRESLICA

snoek preslica

Poljska preslica sadrži čak 80% silicija pa je iznimno korisna za jačanje drugih biljaka i za njihovu zaštitu od bolesti (pepelnica, plamenjača, hrđa, krastavost, trulež korijena) i nametnika (moljac poriluka, grinja i crveni pauk). U kombinaciji s ekstraktom BUHAČA, PELINA I HUMUSA dobiti ćemo još jače i efikasnije sredstvo.

KOPRIVA

snoek kopriva

Kopriva sadrži dosta željeza i kalija pa je njezin ekstrakt poznat i kao gnojivo. Sadrži tanine i silicijevu kiselinu. Ona može izvrsno poslužiti za borbu protiv nametnika kao što su lisne uši, crna grahova uš i grinje. U ponudi su i preparati u kojima se kombinira kopriva i POTOČARKA.

BUHAČ

Buhačev ekstrakt jača biljke, osobito one slabe. Efikasno je sredstvo protiv tzv. herbiovornih štetnika kao što su gusjenice i štetnici koji sišu (npr. lisne uši). Buhač se može kombinirati i s PELINOM.

VRATIĆ

Vratić (Tanacetum vulgare) također je poznata biljka našeg podneblja. Ekstrakt vratića i pelina služi za jačanje biljaka i podizanje otpornosti osobito protiv mrkvine muhe, jabučnog savijača, kupusnog bijelca, stjenice i grabežljive muhe.

ZOB

Zobeni ekstrakt jača biljke, ali je i dobro preventivno sredstvo u borbi protiv bolesti kao npr. na ružama, rajčici i ukrasnim biljkama te protiv štetnika. Kombinira se s PRESLICOM.

GAVEZ

Gavez sadrži korisne vitamine i enzime koji jačaju biljno tkivo čime mu podižu otpornost protiv grinja, lisnih ušiju i gljivičnih bolesti.

HREN

schacht hren

Hren sadrži kalijeve i sumporne spojeve koji imaju značajnu ulogu u biljnoj izmjeni tvari pa utječu na podizanje otpornosti protiv monilije i paleži.

RABARBARA

Rabarbara sadrži tanine koji jačaju biljno tkivo. Senoizidi koje sarži, aktiviraju mehanizme biljne obrane. Podiže otpornost protiv moljca poriluka, crne grahove lisne uši, plamenjače krumpira i smeđe truleži na rajčici.

KADULJA

Kadulja sadrži eterična ulja, tanine i gorke tvari koje imaju značajnu ulogu u biljnoj izmjeni tvari i podizanju imuniteta protiv napada kupusnog moljca, mrkvine muhe, kupusne muhe i trčaka.

(CRNA) BAZGA

Ekstrakt aktivira biljne obrambene mehanizme i povećava otpornost biljaka protiv krastavosti, hrđe, monilije, pepelnice, plamenjače, čađave plijesni, a djeluje i na voluharice pa može poslužiti i kao repelent.

schacht crna bazga

Svaka od opisnaih biljaka iskazati će se u nekom segmentu zaštite ili borbe protiv bolesti i nametnika, ali će ih po potrebi trebati kombinirat ili zamjenjivati drugim preparatom (isto na biljnoj bazi) s obzirom da štetnici s vremenom steknu rezistentnost na jedan te isti preparat.

PRIMJENA

Preparati koji dolaze u tekućem obliku (npr. prije spomenuti ekstrakt preslice ili koprive) već su spremni za uporabu, sam o ih treba razrijediti vodom u odgovarajuću koncentraciju. Međutim, preparati koji su u obliku praha, za njih se preporuča priprema čaja, moguća je priprema juhe, ekstrakta hladnom vodom ili kaše. Talogom se može zalijevati ili ga se može kompostirati.

ČAJ

Preliti kipućom vodom na unaprijed određenu količinu, preklriti poklopcem 15 minuta te ostaviti da se ohladi. Preko filtera ili gaze uliti u prskalicu ili kantu za zalijevanje. Po želji se dodatno može razrijediti vodom.

JUHA

Potopiti ekstrakt u vodu na 24 sata, potom prokuhati, 15 minuta mora ključati. nakon hlađenja procijediti te prskati ili zalijevati.

EKSTRAKT HLADNE VODE

Određenu količinu potpiti u kišnicu ili odstajalu vodu i namakati 12-24 sata. Ne smije se ostaviti da fermentira!

KAŠA

Odmjerenu količinu preliti vodom te tijekom fermentacije svakodnevno dobro izmiješati. nakon 10-14 dana tekućina mora biti čista i smečkasta. Razrijediti vodom prije primjene u omjeru 1:20.

DOZACIJA

Kod ekstrakata u praškastom obliku – 5 g/1 litru vode ili prema uputama an deklaraciji.

Gra-ma, sukladno svojoj poslovnoj politici, a čime smo započeli u 2015. godini kada smo tržištu ponudili nekoliko bioloških preparata (npr. URTICA, LEAF COAT…) iz grupe biljnih ojačivača i fitostimulatora, u 2016. godini na tržište stavlja grupu novih proizvoda (ojačivača) čime se zaokružuje ponuda za ekološku odnosno organsklu proizvodnju. Radi se o preparatima koji su porijekla EU, u tim su zemljama prošli postupak odgovarajuće registracije te imaju odgovarajući ekološki certifikat. Uz to, u ponudi su organski/biljni voskovi, ljepila protiv nametnika i sl. preparati. pregledajte ponudu na našem web shopu.

22.05.2016.

ARHIVA