Agrotekstil – zaštita od mraza i hladnoće

 

Efikasno sredstvo (pomagalo) za zaštitu povrtnih kultura koje su ostale u vrtu ili polju (salata, radič i dr.), ukrasnog bilja, grmova, cvijeća i dr. kultura koje ne trpe niske temperature je AGROTEKSTIL – specijalan pokrov koji propušta vlagu i svjetlost, a štiti biljke od niskih temperatura.

ARHIVA