Aegis Sym Microgranulo mikorize

U proizvode s mikrorganizmima su uključeni:

– Mikorize

– Trichoderma.

 

Što su mikorize?


Mikoriza je simbiotska zajednica korijenja biljke (poljoprivredne ili šumske) i nekih gljivica iz tla.

 

Kako funkcionira simbioza biljka – gljiva?


Biljka i gljivica imaju obostranu korist od mikorize. Gljivica kolonizira korijen biljke i opskrbljuje biljku vodom i mineralima preko spleta hifa. Biljka izlučuje eksudate na korijenu koje koriste gljivice. Nastanak mikoriza počinje klijanjem propagula (konidija ili micelija). Konidiji klijaju u kličnu cijev i nastaje hifa koja raste prema korijenu domaćina. Penetracijom hife u površinski dio korijenja počinje kolonizacija korijena. Mikorizna gljivica zaposjeda samo stanice epiderme i parenhima kore, ne ulazeći u endodermu, provodne snopove, ni u meristem. Prema tome se mikorizne gljivice razlikuju od fitopatogenih gljivica koje ulaze u ta tkiva. U nastavku hifa gljivice raste, grana se na površini korijena biljke ili u tlu tvoreći eksterni micelij. Micelij prorasta određeni volumen tla koji je udaljen od korijena i zato nedostupan korijenu biljke. Preko micelija koji se razvija dalje od korijena, biljka znatno povećava aktivnu površinu za apsorpciju iz tla. To povećanje može iznositi od 100 do1000 puta pa je na taj način povećan kapacitet apsorpcije hranjivih sastojaka i vode iz tla.

 

 

KORISTI ZA BILJKE OD MIKORIZE


Brojni su pozitivni učinci od mikorize. Najvažniji jest povećanje apsorpcije hranjivih mineralnih tvari iz tla. Širenje vanjskog micelija gljivice u rizosferi osnova je toga fenomena jer omogućava dohvat hranjivih tvari i izvan zone u koju dopire korijen.

 

 

Ostali pozitivni učinci mikoriza jesu:

– veća otpornost biljke na pomanjkanje vode i veći sadržaj soli u tlu

– veća otpornost ili tolerantnost na patogene iz tla

– bolja apsorpcija mikroelemenata

– veća i ujednačena proizvodnja

– bolji razvoj biljke

– bolja djelotvornost gnojiva, sredstava za zaštitu bilja i navodnjavanja

– bolja prilagodba biljke na okoliš

– redukcija fenomena umornosti tla.

 

AEGIS SYM – CJEPIVO S MIKORIZNIM GLJIVICAMA

 AEGIS je mikorizirano cjepivo, čija je formulacija ostvarena u Italpollini u suradnji s europskim javnim istraživačkim ustanovama. On sadrži nekoliko izolata gljivica, a zbog količine inokuluma i djelotvornosti, najvažnije su Glomus intraradices i Glomus mosseae.

 

GLOMUS INTRARADICES I GLOMUS MOSSEAE


Glomus intraradices i Glomus mosseae selekcionirani su u laboratorijima Italpolline. Odabrani su jer se lako prilagođuju na većinu supstrata i uspješno naseljavaju korijenov sustav inokulirane biljke.

 

Kako funkcionira AEGIS?

Mikroorganizmi iz pripravka AEGIS naseljavaju korijenje biljke. Opskrbljuju korijenje mineralnim tvarima i vodom koje preuzimaju iz tla preko vanjske mreže hifa, a biljka opskrbljuje gljivicu organskim tvarima koje izlučuje preko korijena.

 

DJELOVANJE I PREDNOSTI

– Povećava aktivnu površinu korijena

– Poboljšava apsorpciju dušika, fosfora i mikroelemenata (Fe, B, Zn i dr.)

– Otpornost na stres pri presađivanju

– Otpornost na stres zbog nedostatka vode (poboljšava ekonomiziranje vodom)

– Otpornost na povećane količine soli

– Veća otpornost na patogene iz tla (Phytophthora spp., Phytium spp., Verticillium spp. i dr.)

– Smanjuje se antagonizam apsorpcije hranjivih elemenata

– Poboljšava se struktura tla i smanjuje fenomen umornosti tla

– Poboljšava se djelotvornost gnojiva

– Nisu štetni za čovjeka i insekte.

 

AEGIS SYM MICROGRANULO

 

Mikorizna cjepiva za primjenu pomoću uređaja za primjenu mikrogranulta odnosno dozatora.

 

AEGIS SYM MIKROGRANULO, cjepivo s mikoriznim gljivicama Glomus intraradices i Glomus mosseae u obliku mikrogranula, prikladno je za primjenu u polju. Mikrogranule se odlažu pomoću uređaja za primjenu mikrogranula (mikrogranulatora). On se jednostavno montira na sijačicu ili sadilicu.

 

Dvije jedinstvene vrste mikoriznih gljiva primijenjene u doba sjetve ili presađivanja osiguravaju prisutnost simbioze kroz čitav životni ciklus kulture. Njihovom primjenom povećavaju se urodi, a istovremeno se štiti korijen od uzročnika bolesti.

 

Pakovanje: dostupno u vrećicama od 4kg.

 

 

SASTAV
Organski nosač 20%
Ukupno mikorize 50 spora/g
Od toga Glomus intraradices 25 spora/g
Od toga Glomus mosseae 25 spora/g
Bakterije rizosfere 1×107/UFC/g
OSTALI PARAMETRI
pH 7
Formulacija mikrogranule O1-2 mm
Specifična težina 0,8 kg/l
PREPORUČENE KOLIČINE
BILJNA VRSTA NAČIN PRIMJENE DOZA
Rasadničarstvo prije sadnje u lonce ujednačeno pomiješati granule sa supstratom za sadnju 8-12 kg/m3
Povrtne kulture u polju - 10-15 kg/ha
Povrtne kulture u zaštićenom prostoru - 2-5 g/biljci
Žitarice i industrijske biljke (kukuruz, krimpir) - 10-15 kg/ha
Vinogradi i voćnjaci - 10-15 kg/ha

 

PRIMJENA


AEGIS SYM MICROGRANULO dolazi u obliku ujednačenih mikrogranula (najveće granule veličina 2 mm) koje se postavlja čim bliže korijenu biljke.

 

OPREZ

 

Pripravak mora biti uskladišten u prozračnim prostorima bez izravne izloženosti suncu i prevelikih oscilacija temperatura. Pripravak čuvati izvan dohvata djece. Ne smije se jest, piti, pušiti za vrijeme rada s proizvodom AEGIS SYM MICROGRANULO

Primjena fungicida i fosfornih gnojiva može usporiti razvoj mikorize. Savjet potražiti od distributera.

Gnojiva s visokim sadržajem topljivog fosfora mogu zaustaviti razvoj micelija ako se primjene u prva 3-4 dana nakon presađivanja. Pripravak se ne koristi za vrstame: Rhododendron (Azalea), Laurus, Orchis, Castanea, Robinia, Brassicace i sve Pinus vrste.Ne sadrži genetski modificirane niti patogene organizme. Djelatna tvar: mikorizne gljivice.

 

DJELOVANJE I PREDNOSTI

– povećavaju se urod i kakvoća

– ujednačava se rast biljka i povećava aktivna površina korijena

– ometa razvoj patogena koji parazitiraju na korijenu, smanjuje se broj uvelih biljaka

– povećava se djelotvornost gnojiva

– biljke lakše prebrode stres uzrokovan nedostatkom vode ili viškom soli

– poboljšava se plodnost i kakvoća tla

– nije štetan za čovjeka i korisnu faunu.

ARHIVA