Rezultati pretraživanja za:

Sadnja i presađivanje jagoda

Kolovoz i rujan su mjeseci pogodni za presadnju jagoda.

MAPEI ADESILEX P9

Poboljšano ljepilo na cementnoj osnovi.

Kemijskla zaštita vinograda krajem ljeta

Iz iskustva znademo da znatan broj vinogradara krajem ljeta, usprkos upozorenjima struke i često protiv zdrave pameti, koristi pesticide u zaštiti vinograda.

Staklenke i boce

Posao oko spremanja zimnice u punom je jeku. Trebate staklenke i boce, zatvarače, čepove, kanistre, demižone… U Gra-mi imamo najširi izbor staklenki i boca, različitih posuda te potrebnog pribora.

Biljni ojačivači, pomoćna sredstva i pesticidi

Tanka je linija između biljnih ojačivača, pomoćnih sredstava i pesticida.

Pravila držanja akvarijskih ribica

Pri komponiranju sadržaja akvarija osobitu pažnju posvetite stvaranju balansa između ribica i vode te ribica međusobno.

Kljucanje kod peradi

Kljucanje kod peradi oblik je društvenog ponašanja, uglavnom da bi se uspostavio status u grupi (jatu). Međutim, ta pojava može poprimiti ekstremni karakter.

Organsko gnojivo na bazi bakra 9% SCUDO

Scudo je tekuće gnojivo na osnovi bakra u helatnom obliku (9%) s biljnim aminokiselinama pomno osmišljeno da: spriječi pomanjkanje bakra i liječi njegov nedostatak te poveća otpornost biljaka na gljivične i bakterijske bolesti. BEZ KARENCE!

Biloški ojačivač bilja za borbu protiv nametnika

NITE NITE SPIDER MITE Biološki ojačivač bilja, koncentrirana biološki preparat za folijarnu primjenu, pomaže biljkama u borbi sa grinjama i ostalim štetnicima (zaustavlja kretanje grinja i pauka). U skladu s Uredbom (EC) No. 1907/2006 (REACH); nije opasno sukladno Direktivi 1999/45/EC!   PRIKLADAN ZA ORGANSKU PROIZVODNJU.   Pakiranje: plastična bočica 250 ml ℮.   Može se […]

ROFIX OPTIFLEX 1K

RÖFIX OPTIFLEX 1K jednokomponentna fleksibilna hidroizolacija građevinskog objekta od vode pod pritiskom i procjedne vode u podnožju na prethodno pripremljenom TIS-u.